Při koupi pozemku je vždy nutné zkoumat, zda je k němu zajištěn přístup z veřejné cesty

V případě koupě pozemku (potažmo pozemku, jehož součástí je budova), je více než vhodné ještě před samotným uzavřením kupní smlouvy ověřit, zda je zajištěn k danému pozemku přístup z veřejné pozemní komunikace. Není výjimkou, že kupující zakoupí pozemek a až následně zjistí, že pozemek není přímo napojen na veřejnou cestu, nýbrž přístup k ní vede přes další pozemek ve […]