Na počátku všeho bylo slovo. A na konci žaloba na náhradu škody.

Slovy Járy Cimrmana: „Poslední dobou tady máme jeden takový ošklivý, nepěknou věc.“ Osoby proklamující zájem na uzavření smlouvy týkající se prodeje či pronájmu nemovité věci jednají několik týdnů o konkrétní podobě smluvní dokumentace, dají si vzájemně „čestné slovo“, že mají vážnou vůli transakci dokončit, a následně, ejhle, objeví se třetí osoba se zajímavější nabídkou. V takovém případě […]

Jak zajistit, aby prodávající řádně obdržel kupní cenu od kupujícího v rámci převodu nemovité věci

V rámci prodeje nemovité věci má prodávající zejména zájem na tom, aby řádně obdržel kupní cenu od kupujícího. Situaci, kdy kupující bude zapsán jakožto nový vlastník nemovité věci a prodávající po něm bude žádat úhradu kupní ceny bez většího úspěchu, lze předejít v rámci kontraktačního procesu několika způsoby.  Jedním z nich je složení kupní ceny do úschovy u […]

Při koupi pozemku je vždy nutné zkoumat, zda je k němu zajištěn přístup z veřejné cesty

V případě koupě pozemku (potažmo pozemku, jehož součástí je budova), je více než vhodné ještě před samotným uzavřením kupní smlouvy ověřit, zda je zajištěn k danému pozemku přístup z veřejné pozemní komunikace. Není výjimkou, že kupující zakoupí pozemek a až následně zjistí, že pozemek není přímo napojen na veřejnou cestu, nýbrž přístup k ní vede přes další pozemek ve […]